เงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพด งวด 2 เข้า 20 ธ.ค. สูงสุด 6,844 บาท

เงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพด งวด 2 เข้า 20 ธ.ค. สูงสุด 6,844 บาท

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศ ราคาเกณฑ์กลางโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563 /64 โอนเงินเงินส่วนต่างรายได้ข้าวโพด งวด 2 เข้า 20 ธ.ค. สูงสุด 6,844 บาท 88,449 ครัวเรือน

รายงานข่าวประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดล่าสุด 

18 ธ.ค. 63 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี พ.ศ.2563 /64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี 2 งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 และมีกำหนดเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2563

เกษตรกรข้าวโพดมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% เนื่องจากปัจจุบันราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.18 บาท ทำให้เกษตรกรได้ส่วนต่างชดเชยกิโลกรัมละ 0.32 บาท คำนวณแล้วจะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,844 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 88,449 ครัวเรือน 122,352 แปลง 1,398,591 ไร่

“ในส่วนของข้าวโพดปี 2 นี้เริ่มจ่ายงวดแรกเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2563 สำหรับเกษตรกรที่ปลูกตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 และแจ้งเก็บเกี่ยวก่อน 20 พย.63 ส่วนงวดนี้คืองวด 2 คือกลุ่มที่แจ้งเก็บเกี่ยวช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะได้รับเงินส่วนต่างเข้าบัญชีโดยตรงในวันที่ 20 ธ.ค.2563

ส่วนเกษตรกรข้าวโพดที่กำลังปลูกอยู่นี้เกษตรกรส่วนใหญ่แจ้งปลูกและแจ้งวันเก็บเกี่ยวไว้แล้วเมื่อถึงเวลาหากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่รัฐบาลประกันรายได้ไว้ก็จะได้รับส่วนต่างเช่นกันยกเว้นราคาข้าวโพดในช่วงนั้นจะพุ่งขึ้นสูงทะลุราคาที่ประกันรายได้ไว้คือ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งในพืช 5 ชนิดที่รัฐบาลใช้หลักประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายที่นายจุรินทร์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงต่อรัฐสภาและเป็นเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้ร่วมรัฐบาลถึงทุกวันนี้โดยข้าวโพดนั้นมีราคาเป้าหมายที่ประกันรายได้ไว้กิโลกรัมละ 8.50 บาทที่ความชื้น 14.5% ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

สำหรับเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศมี 4.5 แสนครัวเรือน ปลูกมากที่สุดคือจังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมาคือจังหวัดตาก เชียงราย และกระจายอยู่ 17 จังหวัดภาคเหนือกับหลายจังหวัดในภาคอีสานและมีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร 63/64 โอนเงินวันนี้ ชาวนา 7 หมื่นรายเช็คด่วน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 งวดที่ 6 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือโครงการประกันรายได้ชาวนาปี2

ขั้นตอนจากนี้คือกรมส่งเสริมเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. จะประสานงานกันโดยขั้นตอนสุดท้ายคือ ธ.ก.ส.มีหน้าที่โอนเงินส่วนต่างให้กับบัญชีเกษตรกรโดยตรงซึ่งจะต้องภายใน 3 วันทำการจะตรงกับวันนี้ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร งวดนี้จำนวน 74,497 ครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถตรวจสอบบัญชีหลังวันนี้ที่ 17 ได้เลย

“อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมาเราได้จ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวไปช่วยเกษตรกรชาวนาแล้วเกือบ 4 ล้านราย ขณะนี้ยังคงเหลือชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวอีกไม่กี่หมื่นรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาภาคอีสาน โดยสัปดาห์หน้าก็จะประกาศราคาเกณฑ์กลางอีกและจ่ายเงินในกลุ่มต่อไปให้ทันได้ใช้เงินส่งท้ายปีจากนั้นจะเป็นต้นปีหน้า เป็นงวดชาวนาบางส่วนในพื้นที่ภาคใต้กว่า 3 แสนรายเท่านั้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 งวดที่ 6 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2563 

และเพื่อดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นจึงมีการพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกสัปดาห์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรมีเงินส่วนต่างถึงมือเกษตรกรเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่หายหกตกหล่นเพราะผ่านบัญชีโดยตรงของเกษตรกรเองจึงเป็นโครงการที่ชาวนาประทับใจรัฐบาลอย่างยิ่งขณะนี้เรายังเดินหน้าโครงการต่อไป” นางมัลลิกา กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถดาวน์โหลด Application : G H Bank Smart NPA และลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.45 น. (เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป